Reflexintegratie

Hyperactief, onhandig, allergisch, dyslectische verschijnselen, moeite met rekenen, onzeker, angstig, nagelbijten, hoofdpijn, “het zit er wel in maar het komt er niet uit”….
Het is goed mogelijk dat de oorzaak van deze moeilijkheden veel dieper ligt maar veel eenvoudiger aan te pakken is, zonder dat er therapie of medicatie aan te pas hoeft te komen.

Rhythmic Movement Training (RMTi) is een reflexintegratie programma dat gebaseerd is op bewegingen die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen. Die vroege bewegingspatronen liggen aan de basis van het versterken van het postuur, rijping van het centraal zenuwstelsel, vestibulaire functie, sensorische verwerking, geheugen, leren, emoties en gedrag.

Reflexen zijn dus de basis voor de (neuro)motorische en sensorische ontwikkeling. Wanneer deze reflexen zich zonder problemen kunnen ontwikkelen ervaart een kind balans in denken, voelen en doen. Is deze ontwikkeling om wat voor reden dan ook belemmerd; bijvoorbeeld door problemen tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het eerste levensjaar dan kan er een reflex ontwikkelingsstoornis ontstaan. We noemen dit dan dat de reflexen niet geïntegreerd zijn. Dit kan verregaande gevolgen hebben op het gebied van leren, gedrag, emoties en lichamelijke ontwikkeling

Tijdens de behandeling probeer ik deze storende/niet geïntegreerde reflexen te stimuleren om zich opnieuw te ontwikkelen  of door te ontwikkelen. Hierdoor kan het kind weer groeien op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De bewegingspatronen worden langzaam en bewust uitgevoerd. Tijdens de behandeling worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd die thuis geoefend kunnen worden.

Symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

tarief reflexintegratie