Welkom

Als je speelt gebruik je je lichaam en je lichaam vertelt een verhaal. Het vertelt hoe je speelt en beweegt, hoe je jezelf ervaart, hoe je leert; het zegt iets over wie jij bent!

Vanuit deze basis help ik kinderen met problemen in het autistisch spectrum, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, reflexproblemen of problemen in de prikkelverwerking. Spelen is hierbij altijd mijn eerste insteek! Ik werk altijd vanuit mijn basishouding die gebaseerd is op de methode contactgericht Spelen en Leren (CSL) Deze methode geeft handvatten om een kind op een ontspannen manier effectief en doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen; sensorisch, motorisch, sociaal emotioneel,cognitief en taal en communicatie.

CSL is niet alleen een methode maar kijkt ook naar de manier waarop je die toepast; je attitude. Een kind werkt meer mee als hij of zij  plezier heeft,zich gemotiveerd en gezien voelt.  Vanuit een liefdevolle, accepterende houding werken in afstemming met ieder uniek kind.

Vanuit mijn persoonlijke aanpak en kennis wil ik graag kijken of ik iets voor jullie/jouw kind kan betekenen.