Sensorische Informatieverwerking

Soms verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo soepel en vanzelfsprekend als het eigenlijk zou moeten.

De zintuigen functioneren wel maar de informatie vanuit die zintuigen wordt in de hersenen niet goed verwerkt. Sommige kinderen nemen de informatie niet goed waar of ervaren prikkels sterker (overgevoelig) of juist minder sterk (ondergevoelig) dan hun leeftijdsgenootjes. Door deze verstoorde sensorische informatieverwerking wordt de binnenkomende informatie niet optimaal aan elkaar gekoppeld.

Mensen met sensorische informatie problemen willen wel graag soepel reageren op de buitenwereld maar vaak lukt dit hen niet. Ze krijgen de informatie over de wereld anders binnen omdat hun zintuigen niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op hun motoriek en/of gedrag. Het gevolg is vaak onbegrip vanuit de omgeving. Daarom is het belangrijk sensorische informatieproblemen te (h)erkennen, zodat er hulp en begrip komt voor dat wat er nu werkelijk aan de hand is.