Spelen

Contactgericht Spelen en Leren (CSL)  is een methode, die je handvatten geeft om een kind op een ontspannen manier effectief en doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen; sensorisch, motorisch, sociaal emotioneel, cognitief en taal en communicatie.

CSL is niet alleen een methode maar kijkt ook naar de manier waarop je die toepast; je attitude.  Een kind werkt meer mee als hij of zij  plezier heeft ,zich gemotiveerd en gezien voelt.  Vanuit een liefdevolle, accepterende houding werken in afstemming met ieder uniek kind.

CSL werkt met speelprogramma’s en speelkamers. Hierin kan ik ondersteuning en begeleiding bieden voor het opzetten van een speelprogramma. Wilt je hier meer over weten? Neem dan contact met me op dan ga ik hierover graag in gesprek!